Årsmöte för medlemmar. Plats: Klubbhuset

2024-03-10 - 15:00

Iläggning av y-bommar

2024-04-20 - 10:00

Obligatorisk närvaro för alla platsliggare. Alt skicka ersättare.

Sjösättning båtar på hamnplan

2024-04-28 - 09:00

Gäller de medlemmar som haft vinterplats på hamnplan

Upptagning båtar på hamnplan

2024-09-29 - 09:00

Upptagning av Y-bommar

2024-10-05 - 10:00

Obligatorisk närvaro för alla platsliggare. Alt skicka ersättare.

Bryggplats i EMBK

Om du vill göra en intresseanmälan för bryggplats så skickar du ett mail till bryggplats@embksthlm.se och följ sedan instruktionerna. Du läggs då i en kö och om det uppstår en ledig plats så går vi i turordning och beaktar även att den lediga platsen stämmer med dina båtmått. Du blir i så fall kontaktad av klubben. Din ansökan ligger kvar ca 5 månader.